Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1046 - Revisió i Certificació d'Instal·lacions

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

El sistema d'avaluació i els criteris de superació de l'assignatura seran els mateixos en totes les convocatòries del curs acadèmic:

  • Avaluació contínua (40%) Memòries de pràctiques de laboratori
  • Examen final (60%)

Les proves que formen part de l'avaluació contínua no són recuperables i la qualificació obtinguda en 1a convocatòria es manté per a la 2a convocatòria del mateix curs acadèmic. A la convocatòria extraordinària de final de carrera, es considerarà la qualificació obtinguda l'última vegada que es va cursar l'assignatura. No es requereix obtenir una qualificació mínima en les proves d'avaluació contínua.

Per superar l'assignatura és imprescindible complir els requisits següents:

• Obtenir una qualificació mínima de 4 punts (sobre 10) en l'examen final. Si no es compleix aquest requisit, la qualificació màxima que es pot obtenir és de 4,5 punts (sobre 10).

• Obtenir un mínim de 5 punts (sobre 10) en la qualificació global de l'assignatura.

L'estudiant / a es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a la prova examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria.