Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM08 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Saber i ser capaç de participar en un equip en el desenvolupament d’un treball integrat aplicat a l’àmbit de l’enginyeria de fabricació.

CG06 - Saber i ser capaç de resoldre casos i problemes relacionats amb l’enginyeria de fabricació.

CG04 - Utilitzar de forma correcta la terminologia tècnica bàsica de fabricació, en anglès.

CG02 - Saber i ser capaç d’obtindre, seleccionar, contrastar i sintetitzar de forma autònoma informació relativa a l’àmbit de l’enginyeria de fabricació, com a base per a l’autoaprenentatge.

CG01 - Saber i ser capaç d’analitzar dissenys de productes i peces per a redissenyar-los d’acord amb els criteris de la viabilitat de la fabricació.

CEM08 - Saber i ser capaç de seleccionar i valorar alternatives de dissenys i processos de conformat justificada i raonadament, utilitzant els metodologies de disseny per a la fabricació i el muntatge i d’anàlisi de toleràncies.