EM1021 - Disseny de Màquines

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Temari de Teoria

TEMA 1. INTRODUCCIÓ AL DISSENY DE MÀQUINES

1.1 El disseny en Enginyeria Mecànica. Fases del disseny

1.2 Els materials en Disseny Mecànic

1.3 Propietats mecàniques dels materials


TEMA 2. FALLADA SOTA CÀRREGUES ESTÀTIQUES

2.1 Introducció

2.2 Estats tensionales simples

2.3 Estats tensionales combinats. Criteris de resistència


TEMA 3. FALLADA SOTA CÀRREGUES DINÀMIQUES. FATIGA

3.1 Introducció

3.2 Resistència a fatiga sota esforços alternantes. Límit de fatiga

3.3 Resistència a fatiga sota esforços fluctuants

3.4 Càrregues variables combinades

3.5 Dany acumulat per fatiga

TEMA 4. UNIONS SOLDADES I PEGADES

4.1. Unions soldades. Tipus

4.2. Dimensionament d'unions soldades

4.3. Unions pegades


TEMA 5. UNIONS A PRESSIÓ

5.1. Introducció

5.2. Tensions en cilindres a pressió

5.3. Ajustaments a pressió

5.4. Parell i potència de transmissió d'eixos ajustats a pressió

5.5. Força de tracció màxima en un ajustament a pressió

5.6. Dimensionament d'unions a pressió
 

TEMA 6. UNIONS ROSCADAS I REBLADES

6.1 Unions roscadas. Definicions

6.2 Repartiment de càrregues en una unió roscada

6.3 Disseny i dimensionament d'unions roscadas

6.4 Unions reblades

6.5 Disseny i dimensionament d'unions reblades
 

TEMA 7. ALTRES ELEMENTS DE FIXACIÓ

7.1 Introducció

7.2 Elements de fixació radial

7.3. Elements de fixació axial


TEMA 8. EIXOS I ARBRES DE TRANSMISSIÓ

8.1 Introducció

8.2 Disseny a resistència

8.3 Comprovació de rigidesa i velocitat crítica

8.4 Acoblaments i limitadors de parell


TEMA 9. SISTEMES DE SUPORT D'EIXOS. RODAMIENTOS

9.1 Introducció

9.2 Rodamientos

9.3 Vida útil d'un rodamiento

9.4 Selecció de rodamientos de boles i de corrons cilíndrics

9.5 Selecció de rodamientos de corrons cònics

9.6 Recomanacions de disseny


TEMA 10. TRANSMISSIONS FLEXIBLES. CORRETGES I CADENAS

10.1 Introducció

10.2 Corretges de transmissió

10.3 Cadenes
 

TEMA 11. ENGRANATGES

11.1 Introducció

11.2 Engranatges rectes

11.3 Engranatges helicoïdals

   

TEMA 12. RESSORTS

12.1 Introducció

12.2 Ressorts helicoïdals de tracció-compressió

12.3 Ressorts helicoïdals de torsió

12.4 Altres ressorts


TEMA 13. FRENS I EMBRAGAMENTS

13.1 Introducció

13.2 Paràmetres de disseny generals

13.3. Frens i embragaments de disc i cònics

13.4. Frens i embragaments de tambor

13.5. Frens de cinta

13.6. Materials de fricció

 

Temari de Laboratori


 1. Anàlisi d'una màquina real

 2. Assaig de fatiga

 3. Estudio de la pretensió en perns

 4. Determinació de la velocitat crítica d'eixos

 5. Ressorts

 6. Sistemes de fre

 7. Anàlisi estàtica i dinàmica de Suports assistit per ordinador