EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

Curs 2 - Semestre 2

Horaris i aules

Observacions

Dies de realització de proves d'avaluació contínua: 1S – Tots els dimarts de 15.30 a 19:45h 2S – Tots els dilluns de 9.30 a 11:15h