ET1037 - Calor i Fred Industrial

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Cicles de refrigeració per compressió de vapor, simple i doble etapa.

Tema 2. Fluids de treball utilitzats en refrigeració.

Tema 3. Psicrometria. Variables i transformacions fonamentals de l'aire humit

Tema 4. Fonaments de combustió.

Tema 5. Cicles de potència amb canvi de fase. Cicle Rankine.

Tema 6. Cicles de potència sense canvi de fase:

Tema 6.1. Cicle en turbina de gas. Cicle Brayton.

Tema 6.2. Cicle en motors de combustió interna alternatius (MCIA). Cicles Otto i dièsel

.

Temari de pràctiques:

1. Pràctica de màquines frigorífiques.

2. Pràctica de presentació del programa Engineering Equation Solver (EES).

3. Pràctica de psicrometria.

4. Pràctica de combustió.

5. Pràctica de simulació de cicles de potència amb EES.