ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Horaris i aules

Observacions

Tots els dilluns de 8:00 a 10:30 estan reservats per a la realització de proves d'Avaluació Contínua