Horaris i aules

Observacions

Tots els dilluns de 8:00 a 10:30 estan reservats per a la realització de proves d'Avaluació Contínua