Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1013 - Termodinàmica Aplicada

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

CG08 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

CC01 . Saber aplicar el formalisme termodinàmic a sistemes amb diverses fases en equilibri.

CG08 - Ser capaç de raonar críticament el balanç energètic d’un procés.

CG06 - Saber dissenyar o plantejar la resolució de problemes de termodinàmica en diverses etapes.

CG03 - Ser capaç mitjançant el llenguatge oral i escrit de transmetre informació i argumentar.

CG01 - Ser capaç d’analitzar termodinàmicament sistemes tancats i volums de control.

CC01 - Ser capaç d’aplicar les lleis de la termodinàmica a sistemes multicomponents.

CC01 - Ser capaç d’analitzar un equilibri químic en funció de les propietats dels components.

CC01 - Saber utilitzar el formalisme termodinàmic per a relacionar distintes propietats de les substàncies.

CC01 - Conéixer i saber aplicar els principis bàsics de la termodinàmica.