Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 12 crèdits)

Assignatures

Grau en Medicina

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MD1101 - Bioestadística (Estadística)

PS1001 - Anàlisi de Dades en Psicologia (Estadística)

Reconeixement

MD1102 - Bioquímica

PS1010 - Història de la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MD1103 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana)

PS1003 - Fonaments de Neurociència II: Filogènia i Ontogènia del Sistema Nerviós (Anatomia Humana)

Reconeixement

MD1104 - Biologia

PS1004 - Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (Biologia)

Reconeixement

MD1105 - Fisiologia General (Fisiologia)

PS1005 - Neurobiologia de la Conducta (Fisiologia)

Reconeixement

MD1110 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

PS1013 - Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement
Llicenciatura en Psicologia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

I01 - Història de la Psicologia

PS1010 - Història de la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

I02 - Introducció a la Neurociència

PS1004 - Fonaments de Neurociència I: Aspectes Cel·lulars (Biologia)

Reconeixement

I03 - Psicoestadística I

I22 - Psicoestadística II

PS1001 - Anàlisi de Dades en Psicologia (Estadística)

Reconeixement

I04 - Psicologia de l'Atenció

I05 - Psicologia de la Percepció

PS1009 - Percepció i Atenció

Reconeixement

I06 - Psicologia de la Personalitat

PS1011 - Psicologia de la Personalitat

Reconeixement

I07 - Psicologia Evolutiva I

PS1007 - Psicologia Evolutiva I (Psicologia)

Reconeixement

I08 - Psicologia Social

PS1013 - Psicologia Social (Psicologia)

Reconeixement

I09 - Informàtica I

I15 - Tècniques de Documentació Científica

PS1002 - Tecnologies de la Informació i Fonts Documentals en Psicologia (Informàtica)

Reconeixement

I10 - Anglès

I36 - Anglès per a Psicòlegs

PS1006 - Anglès per a Psicòlegs (Idioma Modern)

Reconeixement

I20 - Aprenentatge i Condicionament

I35 - Aprenentatge Humà

PS1012 - Psicologia de l'Aprenentatge

Reconeixement

I21 - Psicodiagnòstic

PS1018 - Avaluació i Diagnosi Psicològic

Reconeixement

I23 - Psicologia de la Memòria

I33 - Psicologia del Llenguatge

PS1017 - Memòria i Llenguatge

Reconeixement

I24 - Psicologia de la Motivació i Emoció

PS1015 - Motivació i Emoció

Reconeixement

I25 - Psicologia dels Grups i Lideratge

PS1019 - Psicologia dels Grups

Reconeixement

I26 - Psicologia Evolutiva II

PS1016 - Psicologia Evolutiva II

Reconeixement

I27 - Psicologia Fisiològica

PS1005 - Neurobiologia de la Conducta (Fisiologia)

Reconeixement

I28 - Psicometria

PS1020 - Psicometria

Reconeixement

I31 - Psicologia de la Instrucció

PS1022 - Psicologia Educativa

Reconeixement

I32 - Psicologia de les Organitzacions

I57 - Psicologia del Treball

PS1024 - Psicologia del Treball i de les Organitzacions

Reconeixement

I34 - Psicopatologia

PS1023 - Psicopatologia

Reconeixement

I39 - Dissenys Experimentals

PS1021 - Dissenys d'Investigació

Reconeixement

I44 - Diagnòstic de les Alteracions de l'Aprenentatge Escolar

I63 - Intervenció en Ambients Educatius

PS1027 - Intervenció Psicoeducativa

Reconeixement

I45 - Farmacologia de la Conducta

PS1031 - Neurofarmacologia de la Conducta

Reconeixement

I46 - Orientació i Assessorament Vocacional

PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera

Reconeixement

I49 - Psicologia dels Serveis Socials

I66 - Psicologia de l'Adaptació Laboral

PS1026 - Intervenció Psicosocial

Reconeixement

I49 - Psicologia dels Serveis Socials

PS1041 - Psicologia Comunitària

Reconeixement

I52 - Psicologia Geriàtrica

PS1040 - Psicogerontologia

Reconeixement

I54 - Pràcticum

PS1047 - Pràctiques Externes

Reconeixement

I55 - Psicologia del Raonament i Solució de Problemes

PS1033 - Funcions Cognitives Superiors

Reconeixement

I56 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

PS1025 - Tècniques d'Intervenció i Tractament Psicològic

Reconeixement

I59 - Anàlisi Multivariada en Ciències Socials

PS1046 - Tècniques de Pronòstic i Classificació

Reconeixement

I65 - Psicobiologia de la Conducta Sexual

PS1039 - Psicobiologia del Desenvolupament i la Conducta Sexual

Reconeixement

I68 - Psicologia de la Salut

PS1030 - Psicologia Clínica de la Salut

Reconeixement

I69 - Psicologia dels Recursos Humans

PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

J35 - Drogodependències: un Enfocament Multidisciplinari

PS1044 - Drogodependències

Reconeixement