Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica és conforme amb les propostes de l'espai europeu d'educació superior (EEES), fent que l'estudiantat no siga un mer receptor passiu de coneixements, sinó protagonista actiu en múltiples situacions d'aprenentatge. Per a això, la metodologia docent combinarà lliçons magistrals amb activitats pràctiques tant en classe d'ensenyaments teòrics com d'ensenyaments pràctics, que serviran per a dur a terme una avaluació contínua de l'estudiantat.

Tant les activitats pràctiques realitzades en classe de teoria (estudis de cas, anàlisi d'articles científics, cerques bibliogràfiques,...) com les pràctiques en classes de problemes, laboratori, seminaris i tutories (projecte d'intervenció, taules redones amb persones expertes, grups de discussió,...) seran avaluades a partir de la presentació d'informes i es valoraran dins de l'apartat de "memòries i pràctiques" (40/60).

Algunes de les activitats pràctiques es duran a terme en llengua anglesa, responent als dos crèdits que l'assignatura en anglès.