Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1032 - Assessorament Vocacional i Desenvolupament de Carrera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Memòries i informes de pràctiques

40%

Criteris de superació

 

Per a superar la part teòrica, es planteja una avaluació contínua. Per a això, en finalitzar el primer bloc de l'assignatura, es realitzarà un examen tipus test d'aquest temari. La superació d'aquest examen (1,5 punts sobre 3) comportarà l'eliminació d'aquesta matèria. La data de l'examen apareixerà en el calendari de l'assignatura. L'examen del segon bloc es realitzarà en finalitzar l'assignatura, en la data de l'examen de la primera convocatòria que apareixerà en el SIA. L'estudiantat que no supere, o que no es presente a l'examen del primer bloc, realitzarà un examen tipus test de tota la matèria de l'assignatura en la data oficial de la primera o segona convocatòria.

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre:

- 3 punts (sobre 6) en l'examen escrit final, o 1,5 punts (sobre 3) en cadascun dels dos exàmens de cada bloc.

- 2 punts (sobre 4) en pràctiques.

És necessari obtindre aquests mínims en cada part (teoria i pràctica) per a poder sumar la nota de teoria i pràctica.

Qui haja realitzat l'examen escrit se'l considerarà presentat/a a l'assignatura.

Aquells alumnes i alumnes que hagen superat una part de l'assignatura (teoria del primer bloc, tota la part teòrica o pràctiques) conservarà la qualificació durant les convocatòries del mateix curs acadèmic.

 

Se recorda que d'acord amb l'article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la posible iniciació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.