MP1042 - Pràcticum II (menció Música)

Curs 4 - Anual

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 60% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

i

treball final de grau

També és requisit haver superat prèviament l’assignatura MP1026 - Pràcticum I

110,4
Crèdits