MP1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 60% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

També és requisit haver superat prèviament l’assignatura MP1026 - Pràcticum I

106,8
Crèdits