Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MP1032 - Didàctica de les Arts Plàstiques II

Curs 4 - Anual - Obligatòria

8 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

Curs 4 - Anual - Obligatòria

8 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1039 - Pràcticum II (Educació Primària)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

26 40 230
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 6 89
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
26 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MP1042 - Pràcticum II (menció Música)

Curs 4 - Anual - Pràctiques

26 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula