Requisits de matrícula

Percentatge mínim del 60% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris

i

treball final de grau

També és requisit haver superat prèviament l’assignatura MI1025 - Pràcticum I

110,4
Crèdits