Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

MI1026 - Trastorns del Desenvolupament (0-6 anys)

Curs 4 - Anual - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1032 - Desenvolupament Professional del Docent

Curs 4 - Anual - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1033 - Avaluació i Innovació Educativa

Curs 4 - Anual - Formació bàsica

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1039 - Pràcticum II

Curs 4 - Anual - Pràctiques

24 5 140
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MI1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual - Projecte final

6 0 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula