Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 6 crèdits)

Assignatures

Graduat en Seguretat i Ciències Policials

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SE01 - Dret Constitucional

SE10 - Drets Fonamentals

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

SE02 - Dret Penal I

CS1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

SE03 - Introducció a la Psicologia

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

SE04 - Criminologia I

SE15 - Criminologia II

CS1003 - Criminologia

Reconeixement

SE05 - Dret Processal Penal I

CS1016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

SE06 - Seguretat Viària I

SE17 - Seguretat Viària II

CS1036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Reconeixement

SE07 - Dret Administratiu I

SE13 - Dret Administratiu II

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

SE08 - Medicina Legal

CS1020 - Medicina Legal

Reconeixement

SE09 - Tàctica i Tècnica Policial I

SE16 - Tàctica i Tècnica Policial II

CS1015 - Mètodes i Tècniques d'Intervenció Policial

Reconeixement

SE09 - Tàctica i Tècnica Policial I

SE16 - Tàctica i Tècnica Policial II

CS1017 - Policia Científica

Reconeixement

SE11 - Dret Penal II

SE18 - Dret Penal III

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

SE12 - Dret Processal Penal II

CS1026 - Investigació Processal del Crim

Reconeixement

SE14 - Psicologia de la Conducta Criminal

CS1013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Reconeixement

SE15 - Criminologia II

SE39 - Sociologia de la Delinqüència

CS1027 - Formes Específiques de Criminalitat

Reconeixement

SE19 - Dret Processal Penal III

CS1023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

SE20 - Psiquiatria Forense

CS1022 - Psiquiatria Forense

Reconeixement

SE21 - Estadística Aplicada

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

SE22 - Emergències 112

SE42 - Protecció Civil

CS1012 - Gestió de les Emergències i Protecció Civil

Reconeixement

SE23 - Victimologia

CS1028 - Víctima i Sistema de Justícia

Reconeixement

SE24 - Gestió Econòmica i Personal

CS1025 - Gestió Econòmica i Personal

Reconeixement

SE25 - Avaluació Psicològia Forense

SE38 - Psicologia del Testimoni

CS1019 - Avaluació Psicològica Forense i Psicologia del Testimoni

Reconeixement

SE26 - Pràcticum

CS1043 - Pràctiques Externes

Reconeixement

SE27 - Anglès I

CS1008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Reconeixement

SE28 - Informàtica I

SE37 - Informàtica II

CS1014 - Cerca i Gestió de la Informació

Reconeixement

SE29 - Ètica Policial

CS1031 - Ètica i Deontologia Professional

Reconeixement

SE30 - Violència de Gènere

CS1037 - Gènere i Violència

Reconeixement

SE31 - Cooperació Jurisdiccional i Policial Internacional

CS1032 - Cooperació Judicial i Policial Internacional

Reconeixement

SE34 - Estrangeria

CS1034 - Estrangeria

Reconeixement

SE35 - Dret Penal de Menors

CS1030 - Dret Penal de Menors

Reconeixement
Grau en Administració d'Empreses

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

AE1011 - Estadística

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Comunicació Audiovisual

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Dret

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

DR1009 - Anglès Jurídic (Idioma Modern)

CS1008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

DR1011 - Dret Penal I: Part General

CS1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

DR1016 - Introducció al Dret Processal

CS1016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

DR1023 - Dret Processal Penal

CS1023 - Dret Processal Penal

Reconeixement

DR1031 - Dret Probatori

CS1026 - Investigació Processal del Crim

Reconeixement

DR1044 - Dret Penitenciari

CS1029 - Teoria i Execució de la Pena

Reconeixement
Grau en Economia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

EC1011 - Estadística

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Finances i Comptabilitat

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1006 - Introducció a la Macroeconomia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1008 - Història Econòmica (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1009 - Introducció al Dret (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

FC1011 - Estadística

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Gestió i Administració Pública

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Periodisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Publicitat i Relacions Públiques

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement
Grau en Turisme

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Reconeixement
Llicenciatura en Dret (Pla de 1991)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

B04 - Dret Constitucional I

B05 - Dret Constitucional II

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement

B12 - Informàtica I

B13 - Informàtica II

CS1014 - Cerca i Gestió de la Informació

Reconeixement

B25 - Dret Administratiu I

CS1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

Reconeixement

B29 - Dret Jurisdiccional I

CS1016 - Introducció al Dret Processal

Reconeixement

B30 - Dret Penal I

CS1011 - Dret Penal I: Part General

Reconeixement

B31 - Dret Penal II

CS1018 - Dret Penal II: Part Especial

Reconeixement

B34 - Anglès I

B35 - Anglès II

CS1008 - Anglès Aplicat a la Investigació Criminològica i Policial (Idioma Modern)

Convalidació

B53 - Dret Jurisdiccional II

CS1026 - Investigació Processal del Crim

Reconeixement

B54 - Dret Jurisdiccional III

CS1023 - Dret Processal Penal

Reconeixement
Llicenciatura en Dret (Pla de 2002)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

RB02 - Dret Constitucional I

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Reconeixement
Llicenciatura en Psicologia

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

I02 - Introducció a la Neurociència

I06 - Psicologia de la Personalitat

I24 - Psicologia de la Motivació i Emoció

I34 - Psicopatologia

I64 - Psicobiologia Aplicada

CS1013 - Psicologia de la Conducta Criminal

Reconeixement

I11 - Introducció a la Psicologia

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Reconeixement