Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1020 - Medicina Legal

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

CLASSES TEÒRIQUES

 

 

Lliçó 1a: Medicina Legal i Forense.

 

1.  Concepte.- 2. Contingut.- 3. Límits i relació amb altres ciències.- 4. Evolució històrica.- 5. L'informe pericial davant de les distintes jurisdiccions.-6. Documents mèdic legals.

 

Lliçó 2a: El Tractament Jurídic de les Lesions.

 

1.Concepte mèdic i jurídic de lesió.- 2. El delicte de lesions.- 3. La falta de lesions.- 4. Valoració del dany corporal.- 5. Causes i concauses de les lesions.- 6. Accident de treball i malaltia professional.

 

Lliçó 3a: Semiologia General de les Lesions Mecàniques.

 

1. Definicions.- 2. Estudi de les contusions.- 3. Estudi de les erosions.- 4. Estudi de les ferides contuses.- 5. Mossos i arrencaments.-  6. Signes de defensa i lluita.- 7. Estudi medicoforense de la caiguda i la precipitació.

 

Lliçó 4t: Ferides per Arma Blanca i per Arma de Foc.

 

1. Consideracions generals de les armes blanques.- 2. Morfologia de les lesions externes.- 3. Lesions viscerals.- 4. Evolució clínica.- 5. Qüestions medicoforenses.- 6. Generalitats: l'arma de foc i la munició.- 7. Característiques generals de les lesions per arma de foc.- 8. Fisiopatologia, mecanisme d'acció, conceptes fonamentals de balística.- 9. Característiques de les lesions.- 10. Qüestions medico forenses.

 

Lliçó 5a: Incendis, Explosions i Catàstrofes.

 

1. Lesions i mort en els incendis.- 2. Els explosius: concepte i síntesi històrica. 3. Classificació dels explosius.- 4. Mecanisme d'acció.- 5. Qüestions medicoforenses.- 6. Grans catàstrofes de múltiples víctimes.

 

Lliçó 6a: Accidents de Trànsit i Atropellament.

 

1.Concepte, classificació i etiologia dels accidents de trànsit.- 2. Quadres lesius.- 3. Atropellament.- 4. Problemes medicoforenses en l’atropellament.- 5. Altres qüestions forenses davant de l'accident de trànsit.- 6. Atropellament nàutic.

 

Lliçó 7a: Asfíxies Mecàniques.

 

1. Generalitats sobre les asfíxies i la classificació d'aquestes.- 2. Fisiopatologia.- 3. Els signes clàssics de l'asfíxia.- 4. Estudi de les diverses asfíxies mecàniques.- 5. Mort per submersió.

 

Lliçó 8a: Els Efectes Finals de les Lesions.

 

1. Mort per hemorràgia.- 2. Xoc traumàtic i neurògen.- 3. Traumatisme cranioencefàlic.- 4. Inanició, exposició i abandó.- 5. Lesions per la calor i el fred.- 6. Lesions per electricitat.- 7. Lesions en vida i després de la mort.

 

Lliçó 9a: Maltractament de Gènere i Violència Domèstica.

 

1. Introducció.- 2. Variables relacionades.- 3. Agressions més freqüents.- 4. Factors predictius.- 5. Repercussions psicològiques.- 6. Models teòrics.- 7. Diagnòstics més freqüents en víctimes de maltractament.- 8. Reconeixement de la víctima.- 9. Maltractaments en la infància.- 10. Actuació davant de la violència de gènere.

 

Lliçó 10a: Delictes contra la Llibertat Sexual i Avortament.

 

1.Introducció.- 2. Delictes contra la llibertat sexual.- 3. Legislació sobre agressions i abusos sexuals.- 4. Intervenció en cas d'agressions i abusos sexuals.- 5. Intervenció en cas de defuncions.- 6. Qüestions complementàries.- 7. Estudi mèdic i jurídic de l'avortament.- 8. Avortament provocat punible i no punible.- 9. Delicte de lesions al fetus.

 

Lliçó 11a: Estudi de la Mort i els seus Fenòmens Associats.

 

1. Diagnòstic de la mort.- 2. Fenòmens cadavèrics.- 3. Fenòmens putrefactius.- 4. Processos conservadors del cadàver.- 5. Cronotanatodiagnòstic.

 

Lliçó 12é: La Intervenció Mèdica després de la Mort.

 

1.Introducció.- 2. El certificat de defunció.- 3. L'autòpsia judicial enfront de l'autòpsia clínica.- 4. L'autòpsia judicial o forense.- 5. L'autòpsia clínica. 6. L'extracció i trasplantament d'òrgans.

 

Lliçó 13é: Examen del Lloc dels Fets. Identificació del Cadàver i Restes Òssies.

 

1. Objectius, fins i mitjans instrumentals.- 2. Principis de la investigació tecnicopericial.- 3. La prova indiciària.- 4. Busca, arreplega i enviament d'indicis biològics.- 5. Descripció somàtica i trets fisiognòmics.- 6. Empremtes dactilars.- 7. Identificació grafològica.- 8. Queiloscòpia i palatoscòpia.- 10. Odontologia forense.- 11. Cadàvers en avançat estat de descomposició i restes esquelètiques.

 

Lliçó 14a: Indicis Biològics.

 

1. Estudi de pèls i cabells.- 2. Taques de sang.- 3. Taques d'esperma.- 4. Normes per a la recollida, conservació i enviament d'indicis biològics.- 5. Problemes jurídics relacionats amb les proves biològiques.