Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1014 - Cerca i Gestió de la Informació

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG6 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG8 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi.

I Conèixer  i utilitzar   les principals tecnologies informàtiques existents en l’àmbit de criminologia i seguretat.

Resultats d'aprenentatge

RAI7 Analitzar dades per a la presa de decisions

RAI6 Utilitzar les eines informàtiques associades als sistemes d’informació geogràfica, cartografia i imatges per satèl·lit  aplicats a la cerca d’informació o generació d’informes

RAI5 Utilitzar recursos d’Internet relacionats amb l’àmbit dels estudis (diccionaris, bases de dades, revistes, fòrums, llistes de correu), de manera que s’afavorisca la capacitat de buscar informació

RAI4 Dissenyar una base de dades relacionals a partir de l’especificació d’un problema

RAI3 Formular consultes de recuperació i actualització de dades en bases de dades relacionals utilitzant llenguatges estàndard

RAI2 Realitzar tasques d’aprenentatge utilitzant el material docent de l’assignatura escrit en anglès.

RAI1 Conéixer els distints formats de fitxer i de sistemes d’emmagatzemament d’informació