Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 143
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E10 - Capacitat per a comprendre els conceptes jurídics bàsics i termes propis de les institucions de dret privat romà.

E11 - Capacitat per a comprendre les bases de l’ordenament jurídic laboral i aplicar-les a les relacions laborals.

E12 - Capacitat per a analitzar l’ordenament financer espanyol i interpretar i aplicar les normes jurídiques que l’integren.

E13 - Capacitat per a avaluar l’ordenament jurídic com a sistema, les ideologies i metodologies que ho substancia i la seua eficàcia social.

E14 - Capacitat per a comprendre el règim jurídic de les Administracions Públiques i la seua aplicació pràctica en l’àmbit del Dret Públic.

E15 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

E16 - Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

E17 - Capacitat per a comprendre el tractament normatiu i jurisprudencial relatiu al factor religiós.

E18 - Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-lo als diversos àmbits d’actuació i especialitats.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E21 - Adquisició de valors i principis ètics.

E4 - Capacitat per a analitzar les distintes formes de creació del dret i les seues institucions en la seua evolució històrica i avaluar-les en la seua realitat actual

E5 - Capacitat per a conèixer els principis, institucions i fonts de l’ordenament jurídic internacional i la seua aplicació en el funcionament de les principals organitzacions internacionals.

E7 - Capacitat per a analitzar les institucions juridicomercantils i la seua aplicació als problemes del tràfic jurídic actual.

E8 - Capacitat per a comprendre l’estructura i fonaments del dret del tràfic extern i la seua aplicació a les relacions comercials internacionals.

E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge