Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1051 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

L'assignatura "pràctiques externes" posseïx un perfil diferent de la resta de les assignatures que es cursen en la titulació de Dret amb un temari preestablit. En ella no s'oferix un temari tancat de l'assignatura, perquèl'alumne pot abordar durant la seua estadaen pràctiques l'estudi de qualsevol assumpte que s'emmarque dins de qualsevol disciplina jurídica. En termes generals els alumnes desenrotllaran les seues pràctiques en l'àmbit del Dret privat  O en l'àmbit del Dret públic. En l'àmbit del Dret privat, el contingut de les pràctiques es refereix al conjunt de normes que regulen les relacions jurídiques entre particulars o que, encara que intervinguen ens públics, ho facenamb el caràcter de particulars, així com el seu funcionament en la pràctica legal. Fonamentalment es tracta de despatxos o bufets d'advocats, despatxos de procuradors, notaries, assessories jurídiques, servicis jurídics d'entitats bancàries o empreses de qualsevol índole. En l'àmbit del Dret públic el contingut de les pràctiques quedaria referit al conjunt de normes que regulen l'organització i l'activitat de l'Estat i la resta de ens públics i les seues relacions com a tals, és a dir, oficialment entre si o amb els particulars, així com el seu funcionament. Per citar alguns exemples, es tractaria d'estadesajuntaments, conselleries, diputacions provincials, jutjats i tribunals de Justícia, Centres penitenciaris, etc.

Les activitats concretes a exercirpels alumosdurant la seua estadaen pràctiques en les distintes entitats col·laboradores, públiques o privades, seran les que es reflecteixen en el projecte formatiu consensuat entre la Universitat (tutor(a) i estudiant) i les diferents entitats col·laboradores.