Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1037 - Fonaments Romanístics del Dret de Successions

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E10 - Capacitat per a comprendre els conceptes jurídics bàsics i termes propis de les institucions de dret privat romà.

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Identificar i analitzar un problema de dret romà per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments avançats en la casuística romanística.

Comprendre els conceptes successoris fonamentals i identificar la seua interrelació amb la resta d’institucions jurídiques.

Analitzar i resoldre supòsits controvertits del dret de successions.