Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1035 - Organitzacions Internacionals

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

I.- LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL INSTITUCIONALITZADA: LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS 
Lliçó 1.- Teoria general de les organitzacions internacionals 
Origen i desenrotllament històric de les organitzacions internacionals.- Concepte i caràcters de les organitzacions internacionals.- Classificació de les organitzacions internacionals. 

Lliçó 2.- L'estatut jurídic de les organitzacions internacionals 
L'existència jurídica de les organitzacions internacionals.- La personalitat jurídica en els drets interns.- La personalitat jurídica internacional.- Manifestacions de la personalitat jurídica internacional. 

Lliçó 3.- Participació, estructura i formació de la voluntat en les organitzacions internacionals 
Idees generals.- La participació en les organitzacions internacionals.- Els òrgans de les organitzacions internacionals.- La formació de la voluntat en les organitzacions internacionals. 

Lliçó 4.- Els mitjans d'acció de les organitzacions internacionals 
Idees generals.- Els mitjans d'acció humans: els agents internacionals.- Els recursos financers.- Els mitjans jurídics d'acció: el dret de les organitzacions internacionals 

II.- EL SISTEMA DE LES NACIONS UNIDES 
Lliçó 5.- Organització de les nacions Unides i sistema de les nacions Unides 
Plantejament.- Antecedents de les nacions Unides.- La Carta de les nacions Unides.- Propòsits i principis de les nacions Unides.- Estructura del sistema de les nacions Unides: els organismes especialitzats. 

Lliçó 6.- L'Organització de les nacions Unides: estructura 
Òrgans principals i òrgans subsidiaris: idees generals sobre la distribució de competències.- Òrgans principals: a) l'Assemblea General; b) el Consell de Seguretat; c) el Tribunal Internacional de Justícia; d) el Consell Econòmic i Social; e) el Consell d'Administració Fiduciària: labor històrica; f) el secretari general i la Secretaria. Els nous òrgans.

Lliçó 7.- El manteniment de la pau i la seguretat internacionals 
Idees generals.- L'arreglament pacífic de controvèrsies.- Acció en cas d'amenaces a la pau, trencament de la pau o actes d'agressió.- Les operacions de manteniment de la pau.- La cooperació entre les nacions Unides i els acords regionals 

Lliçó 8.- El foment de les relacions d'amistat entre els pobles, basades en els principis d'igualtat i autodeterminació i la promoció i protecció dels drets humans 
Idees generals.- L'administració fiduciària.- L'obra de les nacions Unides en matèria de descolonització.- La promoció i protecció dels drets humans: a) el procés codificador; b) òrgans competents; c) els procediments de control; d) el programa d'assessorament i assistència tècnica; e) noves tendències. 

Lliçó 9.- La cooperació internacional en la solució de problemes de caràcter econòmic i social en l'àmbit de les nacions Unides 
La cooperació internacional per al desenrotllament en l'àmbit de les nacions Unides.- Les competències de l'Assemblea General i de l'ECOSOC.- Estratègia de les nacions Unides per al desenrotllament.- El denominat nou orde econòmic internacional.- La institucionalització de la cooperació al desenrotllament en les nacions Unides: PNUD i UNCTAD.- Esferes de cooperació per al desenrotllament.- El finançament del desenrotllament. 

III.- LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL INSTITUCIONALITZADA DE CARÀCTER REGIONAL 
Lliçó 10.- El Consell d'Europa 
Antecedents.- Fins: Especial referència a la protecció dels drets humans.- Membres.- Estructura orgànica. 

Lliçó 11.- Altres organitzacions regionals 
Organitzacions regionals de fins generals: L'Organització de Seguretat i Cooperació a Europa; la Comunitat d'Estats Independents; l'Organització d'Estats Americans; la Unió Africana; la Lliga d'Estats Àrabs; la Conferència Islàmica.- Organitzacions regionals de cooperació en temes específics en l'àrea d'Europa occidental: especial referència a l'àmbit de la seguretat i defensa.