Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1015 - Institucions i Dret de la Unió Europea

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E6 - Capacitat per a comprendre els principis, institucions i fonts de l’ordenament jurídic comunitari i la seua aplicació en el funcionament de les seues institucions

G2 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments bàsics en l’àmbit del dret comunitari.

Conèixer les fonts i el sistema de normes de l’ordenament jurídic comunitari.

Conèixer els procediments de què poden conèixer els òrgans jurisdiccionals de la Unió Europea

Conèixer els principis de l’ordenament jurídic de la Unió europea

Conèixer els principis bàsics del funcionament del sistema jurisdiccional de la Unió Europea

Conèixer el sistema institucional de la Unió Europea

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit comunitari.