Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

PRINCIPIS BÀSICS

TEMA 1: VISIÓ PANORÀMICA DE L'ECONOMIA

1.1 L'economia com a ciència social. Definició d'economia.
1.2 Escassetat i cost d'oportunitat.
1.3 Els factors, la producció i la distribució de la producció.
1.4 La frontera de possibilitats de producció.
1.5 Decisions bàsiques en economia.
1.6 El sistema de mercat, l'economia planificada i l'economia mixta.

Bibliografia bàsica: Blanco, J.M.(2014); cap.1.


MICROECONOMIA

TEMA 2: L'OFERTA, LA DEMANDA I EL MERCAT

2.1Els agents que participen en el mercat.
2.2 La demanda. Concepte i determinants.
2.3 L'oferta. Concepte i determinants.
2.4 L'equilibri de mercat i les variacions.
2.5 Efectes de les prohibicions i intervenció de preus: preus mínims i màxims.
2.6 L'Elasticitat de la demanda. 

Bibliografia bàsica: Blanco, J.M.(2014); cap.2 i 3.


TEMA 3: ESTRUCTURES DE MERCAT: Conceptes bàsics.

3.1Competència perfecta. Eficiència i l'objecte de lleis sobre la defensa de la competència i antitrust. 
3.2 Monopoli. L'objecte de lleis sobre la propietat intel·lectual.
3.3 Altres estructures: oligopoli i competència monopolística.

Bibliografia bàsica: Blanco, J.M.(2014); cap.6 i 8.


MACROECONOMIA

 

TEMA 4: VARIABLES I CONCEPTES MACROECÒNOMICS BÀSICS

4.1Objectius de la macroeconomia.
4.2 Comptabilitat nacional: producte interior brut (PIB) nominal y real Renda nacional. Limitacions de la comptabilitat nacional.
4.3 Magnituds relatives a l'ocupació.
4.4 El nivell general de preus i el seu mesurament. La inflació.
4.5Efectes de la inflació sobre l'economia.

Bibliografia bàsica: Blanco, J.M.(2014); cap.10 i 11.


TEMA 5: LA PRODUCCIÓ AGREGADA. CREIXEMENT I CICLE ECONÒMIC. OFERTA I DEMANDA AGREGADA

5.1 L'evolució de la producció agregada. Creixement i cicle econòmic.
5.2 Les fonts del creixement econòmic.
5.3 La teoria del cicle econòmic.
 5.4 El sistema macroeconòmic agregat: demanda i oferta agregada.
5.5 L'equilibri macroeconòmic.
5.6 Cicles de demanda i d'oferta.
5.7 Polítiques d'estabilització.

Bibliografia bàsica: Blanco, J.M.(2014); cap.12.


TEMA 6: LA POLÍTICA FISCAL


6.1 El model keynesià bàsic: consum, estalvi i inversió.
6.2El pressupost de l'Estat: impostos, despeses i deute públic.
6.3 La política fiscal i el concepte del multiplicador.
6.4 Limitacions de la política fiscal.
6.5Política fiscal discrecional i estabilitzadors automàtics.

Bibliografia bàsica: Blanco, J.M.(2014); cap.13.TEMA 7: LA POLÍTICA MONETÀRIA

7.1 Els diners: concepte i funcions.
7.2 La demanda de diners.
7.3 La base monetària i la creació de diners legals.
7.4 La creació de diners bancaris.
7.5 L’oferta monetària,
7.6 El mercat de diners.
7.7 El B.C.E. La política monetària de l'Eurozona.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.14.


TEMA 8: LES POLÍTIQUES D'OFERTA. L'EFECTIVITAT DE LA POLÍTICA MACROECONÒMICA.

8.1 Les polítiques d'oferta.
8.2 Aplicacions idealitzades.
8.3 Per què no ixen sempre bé les coses: conflicte i problemes.

Bibliografia bàsica: Blanco,J.M.(2014); cap.12.
Bibliografia bàsica: Schiller,B.R.(2008);cap.16.