Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

        L'avaluació de l'assignatura serà sobre tots els temes del programa, amb independència del desenvolupament de les classes teòriques i pràctiques.

        Hi haurà un examen teòric (en la data indicada en el SIA) que suposa el 70% de la nota, i l'Avaluació Continua (avaluació de tasques i exercicis teòrics i pràctics propossats durant les classes) que  suposen fins a un 30% de la nota. 

L'avaluació de l'apartat "Observació/execució de tasques i pràctiques" (avaluació continua, 3 punts) NO ÉS RECUPERABLE, ja que s'avaluarà exclusivament durant les classes presencials.

En eixe sentit a l'alumnat que no aprove l'assignatura en primera convocatòria  se li guardarà la nota de l'Avaluació Continua per a la  següent convocatòria.

       Prèviament a l'inici de les classes, en l'Aula Virtual s'inclourà un document especificant i concretant els criteris d'avaluació de l'assignatura.