Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1032 - Auditoria Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Al llarg del període lectiu i únicament en horari de classe, prèviament comunicat als alumnes, es realitzarà una PROVA PRÀCTICA que ponderarà el 30% de la nota final (puntuació màxima de 3 punts). Aquesta prova no serà recuperable La qualificació obtinguda es sumarà a la nota de l'examen final de l'assignatura en dues possibles convocatòries.

El EXAMEN final es realitzarà en les dates indicades per la Universitat, tant en la primera com en la segona convocatòria ordinària, ponderant el restant 70% de la nota i on caldrà obtenir una nota mínima de 3 punts sobre 7.

Es considerarà que un alumne s'ha presentat a l'avaluació quan s'hagi presentat al EXAMEN en qualsevol de les dues convocatòries.