FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula