Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG07 - Presa de decisions

EP08 - Analitzar, sintetitzar i interpretar críticament les operacions més avançades de la comptabilitat financera.

EP09 - Analitzar i sintetitzar la comptabilitat de les administracions públiques i de sectors econòmics amb plans sectorials.

EP10 - Elaborar i analitzar críticament els estats financers consolidats.

EP11 - Avaluar el procés d’harmonització comptable internacional.

Resultats d'aprenentatge

Jutjar les implicacions en la informació comptable de les decisions aplicades.

Conèixer els plans sectorials de comptabilitat

Conèixer els aspectes més avançats de la comptabilitat.

Conèixer el contingut del Pla General de Comptabilitat Pública.

Conèixer el concepte i els tipus de grups empresarials.

Conèixer el concepte i els tipus de grups empresarials.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Aplicar les possibles alternatives de comptabilització amb un judici professional.