FC1024 - Anàlisi i Formulació d'Estratègies Empresarials

Curs 3 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula