Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 61,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG08 - Treball en equip

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC05 - Conèixer el funcionament intern de l’empresa, diferenciar les distintes parts que la conformen i ser capaç de formular estratègies empresarials adequades

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Participar i integrar-se en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup, preveient les tasques, temps i recursos per a aconseguir els resultats desitjats.

Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat i l’orientació a la tasca conjunta.

Conèixer l’estructura funcional de l’empresa, incidint en l’organització de les responsabilitats per departaments i en la seua coordinació per la direcció general.

Conèixer el significat i la importància que l’Administració de l’empresa té com a forma de coordinar els esforços que s'hi realitzen per a mantenir i millorar la seua competitivitat.

Analitzar la naturalesa sistèmica de l’empresa, que comprén components tecnològics, materials, humans i financers.