Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1036 - Promoció Comercial

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

EA02 - Capacitat per a la divulgació de les qüestions econòmiques

EP11 - La funció de comunicació integrada en el màrqueting.

Resultats d'aprenentatge

Valorar els mètodes de mesura i anàlisi de l’eficàcia de les accions promocionals.

Participar i integrar-se en el desenvolupament organitzat d’un treball en grup, preveient les tasques, temps i recursos per a aconseguir els resultats desitjats.

Demostrar que es tenen nocions sobre bases de dades i utilitzar correctament una aplicació informàtica per a crear i editar taules, relacions entre taules, consultes, formularis i informes senzills.

Decidir sobre les estratègies i plans publicitaris i promocionals.

Classificar i analitzar els elements que componen la promoció comercial des d’enfocament integrat i complementari

Aconseguir amb facilitat la persuasió i adhesió de les seues audiències, adaptant el seu missatge i els mitjans empleats a les característiques de la situació i l’audiència.