AE1027 - Investigació de Mercats

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura no presenta cap requisit de matrícula