ED0912 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

"Esta asignatura està en proces d'extinció, i per tant no te docència, només avaluació. Els alumnes matriculats podran assistir a les activitats de la asignatura ED2012"

Classes de teoria: Lliçó magistral.

Pràctiques: Resolució d'exercicis i problemes.

Laboratoris: Realització de maquetes, visites a obra, conferències

Projecte dirigit: Aplicació dels coneixements adquirits durant el curs a un projecte real, davall la tutorización del professor.