Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0982 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol) per al Comerç Exterior

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Traduir els principals tipus de contractes del comerç exterior.

Traduir els documents comercials més freqüents de dificultat mitjana-baixa.

Ser capaç de reconèixer i reproduir les normes textuals dels instruments legislatius internacionals en matèria de comerç.

Ser capaç d'ubicar-se com a traductors i mediadors en el context del comerç exterior.

Ser capaç d'identificar els principals tipus de contractes en el tràfic internacional.

Ser capaç d'emprar correctament els conceptes bàsics de la contractació internacional.

Gestionar la terminologia i la documentació jurídiques i econòmiques amb fluïdesa.