Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0970 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol) per a l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) La mitjana de l'assignatura s'obté de la manera següent: Examen final 60% (30% examen teòric + 70% examen pràctica) + Portfolio 40 % (conjunt de treballs de classe, presentacions, treballs individuals).

b) Per a aprovar l'assignatura cal obtindre una puntuació mínima de 5 en cada una de les proves (examen pràctic, examen teòric i portfolio).

c) L'alumnat pot optar per presentar-se només a l'examen final, però en eixe cas optarà només al 60% de la nota (la nota de l'examen es multiplicarà per 0,60).

d) Els treballs individuals que constituïxen el Portfolio, es realitzen i corregixen durant les classes pràctiques. Consistiran en traduccions, exercicis de pretraducció, exposicions en classe, sessions de documentació i pràctiques d'utilització de ferramentes informàtiques. La no assistència repetida a classe (assistència inferior al 70%) pot significar el suspens del Portfolio, de manera que l'alumne només tindrà dret a l'avaluació per mitjà d’examen final, 60%  (la nota de l'examen es multiplicarà per 0,60).

e) En la segona convocatòria si no s'ha entregat o superat les tasques evaluables durant el curs, sols es podrá optar al examen final, amb 60% (aquesta nota es multiplicará per 0,6).