Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0969 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Català) per a l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Traduir els principals gèneres de l'activitat jurídica i econòmica de l'empresa en funció de l'encàrrec.

Ser capaç d'identificar els principals gèneres de l'activitat jurídica i econòmica de l'empresa.

Ser capaç d'emprar correctament els conceptes jurídics i econòmics bàsics de les empreses.

Explotar corpus textuals per a la traducció jurídica i econòmica.

Dominar la gestió de la terminologia jurídica.