Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0958 - Traducció Especialitzada A2 (Espanyol)-A1 (Català)

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

AL final de semestre es realitzarà un examen que consistirà en la traducció d'un text d'unes 1.000 paraules aproximadament, en un temps de 90 minuts, amb l'ajuda dels materials de consulta i les eines necessàries. El valor màxim de l'examen serà de 8 punts.

A més, els estudiants han de lliurar a través de l'aula virtual un 'dossier de treball de l'assignatura', que estarà integrat per les traduccions i/o exercicis que s'especificaran a classe. El valor màxim d'aquesta tasca evaluable serà de 2 punts.  En la segona convocatòria es pot tornar a presentar el 'dossier de treball de l'assignatura', si no s'ha lliurat o no s'ha superat aquesta tasca evaluable en la primera convocatòria; el valor màxim serà 1 punt.

En aquesta assignatura el barem de referència per a l'avaluació serà el barem marc aprovat pel Consell de Departament de data 4 de juny de 2003. (Consulteu la pàgina web del Departament de Traducció i Comunicació, www.trad.uji.es).