Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0952 - Traducció Audiovisual i Accessibilitat

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

CG13 - Compromís ètic

Resultats d'aprenentatge

Traduir adequadament un text audiovisual.

Ser capaç de recórrer a les fonts de documentació sobre llengua, cultura i cinema que estan a l'abast de l'estudiant i utilitzar-les amb eficiència.

Ser capaç de comprendre un guió audiovisual escrit en llengua anglesa.

Ser capaç de comprendre la llengua oral del text audiovisual.

Ser capaç d'identificar i cobrir les necessitats del receptor amb problemes auditius o de visió.

Ser capaç d'aplicar les normes professionals de la subtitulació per a sords i l'audiodescripció per a cecs a Europa.

Ser capaç d'aplicar la traducció intralingüística i intersemiòtica.

Reescriure i recitar (per a l'audiodescripció) un guió audiovisual en llengua materna, especialment, dominant els registres orals de la llengua.

Manejar recursos electrònics per a la traducció audiovisual, i programes informàtics d'edició de vídeo i àudio, i subtitulació.