Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0951 - Correcció i Edició de Textos

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

 

1.      Aspectes professionals de la correcció en el procés editorial

1.1.On actua el corrector? Entorns de treball de la correcció editorial

1.2.Quan actua el corrector? Fases de la correcció editorial

1.3.Qui és el corrector? Perfils formatius i proves d'accés al mercat professional de la correcció

1.4.Com és el corrector? Destreses i competències per a la correcció de textos

1.5.Què fa el corrector? Conducta professional en la correcció de textos

1.6.Per què es corregeix el que es corregeix? Manuals i llibres d'estil

2.      La correcció d'originals: correcció d'estil

2.1.Aspectes d'ortografia (espanyol i català)

2.2.Aspectes gramaticals (espanyol i català)

2.3.Aspectes lèxics (espanyol i català). Aspectes interlingüístics (calcs)

2.4.Gramàtica de la puntuació

2.5.Convencions ortotipogràfiques: aplicació dels llibres d'estil

2.6.Contrast interlingüístic de convencions ortotipogràfiques

2.7.Revisió de la coherència del text: alguns punts clau

2.8.Convencions tècniques en la correcció d'originals

3.      La correcció de galerades i compaginades

3.1.Signes de correcció de galerades i compaginades

3.2.Aspectes de la correcció de galerades

3.3.Aspectes de la correcció de compaginades

3.4.Pràctiques bàsiques de correcció

4.      La confecció de llibres d'estil

4.1.Aprofundiment en els criteris ortotipogràfics

4.2.El buidatge d'obres: la importància dels exemples

4.3.Elaboració d'un llibre d'estil

5.      L'edició i l'autoedició

5.1.Edició de textos

5.1.1.     Què és un llibre?

5.1.2.     Escriptura, alfabets, còdexs, impremtes

5.1.3.     La tipografia del text. Caràcters, lletres, paraules

5.1.4.     L'organització del text

5.2.Autoedició en l'era digital

5.2.1.     Llegir-se, revisar-se, corregir-se

5.2.2.     Editar-se

5.2.3.     Principis de maquetació