Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0923 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (III)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Comprensió lectora

a)              Utilització d'estratègies de lectura

b)              Ús de diversos estils de lectura: Lectura orientativa, selectiva, global, intensiva

c)              Tipus discursius: Textos descriptius, expositius i narratius

d)              Gèneres textuals: Anuncis, cartes, contes, articles periodístics

S'utilitzaran textos didactitzats corresponents als nivells A2 i B1, així com textos autèntics lleugerament simplificats.

2. Comprensió i expressió oral

Es persegueix l'adquisició d'una competència discursiva interactiva en les situacions normals de la vida quotidiana (comprensió i expressió). En aquesta assignatura es practicaran les destreses pròpies del nivell A2 del MCER.

3.    Expressió escrita

L'expressió escrita compleix una funció instrumental en l'aprofundiment dels coneixements de l'idioma estranger. El procés d'escriptura serveix perquè l'estudiantat utilitze les estructures gramaticals alemanyes de manera conscient. A través de l'aplicació activa, l'estudiantat refermarà el que aprén. S'intenta consolidar el nivell A2 del MCER.

a)        Procés d'escriptura: Preparació, redacció, revisió

 b)       Tipus i gèneres textuals: Cartes personals, redaccions breus de tipus descriptiu i narratiu

4.     Gramàtica i lèxic

L'adquisició de vocabulari i de gramàtica ocupa un lloc destacat en aquesta assignatura, i es concedirà especial atenció als aspectes contrastius amb la llengua materna o amb l'anglès com a primera llengua estrangera dels estudiants i de les estudiantes. Es consolidaran els continguts gramaticals i de lèxic corresponents al nivell A2 del MCER.

5.    Coneixements socioculturals

L'adquisició de coneixements socioculturals permetrà als futurs traductors omplir de vida els textos que llegeix o intenta traduir, així com començar a comprendre la cultura i la forma de vida en els països de parla alemanya i com això influeix en la forma de pensar i d'expressar-se dels natius. En existir una assignatura en tercer curs de Llengua i Cultura C (Alemany), no incloem cap temari explícit relatiu als coneixements socioculturals. No obstant això, atesa l'íntima relació amb la llengua i els textos que es tractaran, aquest aspecte tindrà una presència constant en les classes.