Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

   1. Llenguatge comercial

   1.1. El comerç

   1.2. Documents comercials.

               1.2.1. Comunicacions amb l'exterior. La carta comercial. Tipus, estructura, els principals trets de sintaxi i lèxic, fórmules, abreviatures principals, puntuació, etc.

               1.2.2. Comunicacions internes: memoràndum, convocatòria de reunió, acta de reunió, etc.

               1.2.3. Comunicacions de l'exterior: carta de presentació, currículum

               1.2.4. Els principals documents de l'activitat mercantil: factura, albarà, lletra de canvi, pagaré, etc.

               1.2.5. Altres documents relacionats amb el correu comercial o l'administració, com el saluda, la invitació, la convocatòria, i documents, com la instància, l'ofici, etc.

             1.3. Les empreses bancàries. Principals operacions bancàries.

             1.4. Tipus d'empreses

 

    2. Llenguatge juridicoadministratiu

             2.1. Llenguatges d'especialitat. Definició. Trets. Llenguatges d'especialitat i traducció.

             2.2. Llenguatge jurídic. Definició i característiques.

             2.3. Concepte de “gènere”. Definició. Relació gènere i traducció. El “gènere jurídic”.

             2.4. Els principals gèneres jurídics (Documentació judicial. Tipus, estructura, els principals trets de sintaxi i lèxic, fórmules, abreviatures principals, puntuació, etc.),

             2.5. Anàlisi de macro i de microestructura (anàlisi lingüisticotextual).  Estructura sintàctica, morfologia i terminologia especialitzada

 

   3. Llenguatge tecnicocientífic

            3.1. Noció de “ciència”.

            3.2. Noció de “tècnica”.

            3.3.  Característiques generals del llenguatge cientificotècnic.

           3.4. Concepte de gènere cientificotècnic. Patrons més generals de construcció d'aquesta classe de text en espanyol.

           3.5. Textos cientificotècnics. Textos de les noves tecnologies. Anàlisi de macro i microestructura.

 

           4. Llenguatge audiovisual

           4.1. Els guions. Definició i format.

           4.2. Tècniques de composició de guions.

           4.3. Registres.

           4.4. Llenguatge col·loquial.

           4.5. Subgèneres dins del gènere audiovisual.