Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0920 - Traducció B (Anglès)-A1 (Espanyol) (II)

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

 

ADVERTÈNCIA PRELIMINAR


S’inclou, a continuació, una breu exposició del temari de l’assignatura TI0920 orientada a l'alumnat. El principal propòsit d’aquesta exposició és que resulte eficaç i eficient per a l’estudiantat però que no l'aclapare amb una extensió desmesurada.

No obstant això, es prega a tothom interessat en una explicació més prolixa del temari (estudiantat, professorat i altres interessats) que contacte amb María Calzada Pérez (calzada@trad.uji.es), qui enviarà (gustosa) còpia del projecte docent que avala l’ensenyament/aprenentatge del curs.


CONCEPTES BÀSICS DE L’ORGANITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA

La traducció B (Anglès) -A1 (Espanyol) (II) organitza el temari al voltant dels següents conceptes bàsics:

1. Bloc: conjunt de temes vinculats amb un propòsit comú:
2. Tema: fil conductor específic que concentra l’atenció de l’alumnat en facetes traductològiques o traductores més restringides.
3. Pràctica: conjunt d’activitats concretes al voltant d’un o diversos textos, en la qual els i les estudiants adopten una postura activa en el seu desenvolupament (d’ací l’etiqueta de "pràctica").
4. Taller: espai de traducció i debat sobre traduccions.

TEMARI

[Els textos que s’han de llegir per donar suport a les tasques de classe es troben a la biblioteca o pot accedir-hi per Internet. Els textos originals necessaris per realitzar les tasques que componen el següent temari es troben accessibles a l’aula virtual al principi de curs. S’intenta exposar l’alumne a material autèntic i renovat en tot moment pel que sota no figuren els títols exactes amb què es treballarà el 2012, 2013]

TOTES LES ACTIVITATS QUE FIGUREN SOTA SÓN OBLIGATÒRIES, EXCEPTE SI s’estipula el contrari.

El temari d’aquesta assignatura s’organitza en cinc blocs:

BLOC T: TRANSICIÓ

BLOC 0: TEXTOS AMB COMPONENT DE TEXTUALITAT ORAL

BLOC 1: FOCALITZACIÓ CENTRAL

BLOC 2: TEXTOS AMB COMPONENT DE TEXTUALITAT ESCRITA

BLOC PE: PREPARACIÓ DE L'EXAMEN

El programa detallat de l’assignatura apareix a sota.BLOC T: PRINCIPAL FOCUS DEL CURS

El bloc T, en el primer tram, consta de dues parts:

TRANSICIÓ: en aquest tema es treballarà amb textos similars als utilitzats en l’últim tram del curs anterior.
Textos assagístics. Aquest gènere s’imparteix en primer lloc perquè: (1) comparteix característiques amb el principal gènere treballat el curs passat, serveix de repàs del curs anterior i (2) constitueix una de les parts fonamentals del curs, en ser un bon indicador de les competències que ha d’adquirir un alumne o una alumna de Traducció General en un nivell avançat.

TEMA 1: TRANSICIÓ (tres sessions, vuit hores)

a) Taller d’iniciació
b) Taller de repetició
c) Taller de consolidació (TALLER COMPLEMENTARI)
d) Taller d’aplicació (TALLER COMPLEMENTARI)


Teoria: focalització en corpus traductors i repàs de la idiosincràsia del gènere periodístic

 

 • Textos optatius:

Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 7). Barcelona: Octaedro.
Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter section 11.1). London and NY: Routledge.

TEMA 2: textos assagístics (quatre sessions, vuit hores)

Treball autònom de preparació
Taller de textos acadèmics
Treball autònom de consolidació

Teoria: focalització en el metallenguatge i l’autocrítica i idiosincràsia dels textos assagístics

 • Textos optatius:

Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 8). Barcelona: Octaedro.


BLOC 0
Formació en textos amb un component (més o menys predominant) d’oralitat, el qual reforça les estratègies de l’alumnat en detecció i transvasament de subgèneres orals en un context més ampli

TEMA 3: tires còmiques per a joves i adults (dues sessions, quatre hores)

Treball autònom de preparació
Taller de tires còmiques
Treball autònom de consolidació


Teoria: focalització en les llengües i idiosincràsia dels còmics

 • Textos de optatius:
  Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 1). Barcelona: Octaedro.
  Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 3 section 1; chapter 4 sections 1 and 2). London and NY: Routledge.
   

TEMA 4: TEXTOS ORALS (MONÒLEGS I DIÀLEGS) (tres sessions, sis hores)

Treball autònom de preparació
Taller de textos orals
Treball autònom de consolidació

Teoria: focalització en la naturalesa comunicativa dels textos i idiosincràsia del monòleg i el diàleg

 • Textos optatius:
  Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 2). Barcelona: Octaedro.
  Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 6). London and NY: Routledge.


TEMA 5: TEXTOS POLÍTICS (dues sessions, quatre hores)

Treball autònom de preparació
Taller de textos polítics
Treball autònom de consolidació


Teoria: Focalization on the function of texts

 • Textos optatius:
  Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 3). Barcelona: Octaedro.
  Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 5). London and NY: Routledge.


TEMA 6: PUBLICITAT I SUBTITULACIÓ (dues sessions, quatre hores)

Treball autònom de preparació
Taller de publicitat (TV ads)
Treball autònom de consolidació


Teoria:Publicitat i subtitulació multicultural.

 • Textos optatius:
  Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 11 section 4). London and NY: Routledge.
   

 

BLOC 1:

En aquest tram, el bloc 1 tan sols inclou text assagístics, es converteix en frontissa cohesionadora del curs i facilita l'aprenentatge en espiral.

TEMA 7: textos assagístics (tres sessions, quatre hores)

Treball autònom de preparació
Taller de textos assagístics
Treball autònom de consolidació

Theory: New directions for the new media

 • Textos optatius
  Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 11 section 3). London and NY: Routledge.
   

BLOC 2

Formació en textos amb un component (més o menys predominant) de textualitat escrita, el qual reforça les estratègies de l'alumnat en detecció i transvasament de subgèneres escrits en un context més ampli

TEMA 8: TEXTOS EN PROSA PER A NENS I JOVES (dues sessions, quatre hores)

Treball autònom de preparació
Taller de textos en prosa per a nens i joves
Treball autònom de consolidació

Teoria: focalització en la "nova ètica" traductora (teories postmodernes de traducció)

 • Textos optatius:
  Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 5). Barcelona: Octaedro.
  Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 8, sections 2 and 3). London and NY: Routledge.


TEMA 9: TEXTOS EN PROSA PER A ADULTS (dues sessions, quatre hores)

Treball autònom de preparació (Novel·la curta i novel·la)
Taller de textos en prosa per a adults: treball descriptiu
Treball autònom de consolidació

Teoria: focalització en el vincle entre traducció i cultura meta; l'escola descriptiva de la traducció.

 • Textos optatius:

Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 4). Barcelona: Octaedro.
Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 7; sections 2 and 3). London and NY: Routledge.


TEMA 10: TEXTOS AMB ESPERIT POÈTIC (dues sessions, quatre hores)

Treball autònom de preparació (Poesia)
Taller de textos amb esperit poètic
Treball autònom de consolidació


Teoria: focalització en el traductor com ésser racional i emocional

 • Textos optatius:

Calzada Pérez, M. (2007) El espejo traductológico (chapter 4 section 6). Barcelona: Octaedro.
Munday, J. (2008) Introducing Translation Studies, Theories and Applications (chapter 4 section 4). London and NY: Routledge.

TEMA 11: TEXTOS CIENTÌFICS, TÈCNICS Y LOCALITZACIÓ (3 sesiones, 4 horas)
Treball autònom de preparació
Taller de textos científics, tècnics i localització
Treball autònom de consolidació

Teoría: El llenguatge de la ciència i la tecnologia

• Lecturas optativas

Gutiérrez Rodilla, B. (2005) El lenguaje de las ciencias. Madrid: Gredos.


**TEMA 12: ALTRES TEXTOS (dues sessions, quatre hores) (OPTATIU)
Treball autònom de preparació
Taller sobre altres textos/interpretació
Treball autònom de consolidació

Teoria: Primers passos en interpretació

 • Textos optatius:
  Jones, R. (2002) Conference Interpreting Explained (chapters 2 and 3). Manchester: St Jerome.

 

PREPARACIÓ DE L'EXAMEN (tres sessions, quatre hores)

Repàs de l'après fins ara
Tècniques d'examen
Traducció orientada a l'examen


PROJECTE DE CURS: L'alumnat traduirà, en grup, una entrada de la Viquipèdia sobre un tema fixat per la professora, en el marc del projecte E-Translating THE WIKIPEDIA. Les bases d'aquest projecte estan disponibles en la pàgina web d'aquest projecte, així com en l'aula virtual de l'assignatura.