Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets (I) (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


Els nostres objectius comprenen, a més de les quatre destreses clàssiques de l'ensenyança de llengües (llegir, escriure, entendre el llenguatge parlat i parlar) el coneixement de lèxic i gramàtica, els coneixements socioculturals, el maneig de les fonts de documentació, el desenvolupament de l'autonomia de l'aprenentatge i el treball en grup. Això no vol dir que aquests àmbits es tracten per separat. Per a millorar l'aprenentatge, es busca la imbricació de les distintes destreses en tasques amb un fi comunicatiu concret.

L'enfocament metodològic serà comunicatiu, comparatiu i intercultural. L'enfocament comparatiu ens permetrà reflexionar, sobretot de les diferències en els sistemes lingüístics de l'espanyol i de l'alemany, de les quals ha de ser molt conscient el traductor o la traductora. L'enfocament intercultural té la mateixa importància en la formació de traductors i de traductores, atès que el procés de traducció requereix coneixements extralingüístics que són determinants moltes vegades per a la correcta comprensió dels textos de partida.

Es pretén fer ús de la varietat més gran possible de mitjans didàctics, a fi de poder respondre a les necessitats dels distints tipus d'aprenent. La metodologia del treball en l'aula combina fases d'explicació frontal, treball individual i en xicotets grups i de posada en comú de resultats. Des del principi es treballarà a un ritme adequat i s'assessorarà a l'estudiantat per a millorar les seues estratègies d'autoaprenentatge. Per a això, és essencial el recurs de les tutories. S'introduirà la utilització racional de les fonts de documentació i es mostraran les possibilitats i les limitacions que tenen.

A través del Centre d'Autoaprenentatge (CAL) de la Universitat, s'ofereix a l'alumnat la possibilitat d'ampliar i refermar els coneixements sobre l'assignatura, per la qual cosa es recomana utilitzar-lo.