Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (I)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

LECTURA: textos de diaris, periòdics, revistes, llibres, etc. a través dels quals s’efectuaran tasques de comprensió diverses: exercicis de resposta test, textos amb espais en blanc, etc.; aplicació d’estratègies i tècniques de lectura diferents (scanning, skimmings, re-lectura del text, predicció de continguts, connexions lògiques.

ESCRIPTURA: escriptura informal (cartes informals, notes); redaccions, escriptura formal (cartes formals); informes, propostes, ressenyes, anuncis, articles, etc.

ORAL: activitats enfocades a la millora de la fluïdesa de l’oral, ús correcte de la llengua i la seva pronunciació; presentacions orals.

AUDICIÓ: varietat de tipologies textuals (entrevistes, diàlegs, discursos, etc.), de dificultat creixent, vinculades amb la gramàtica i el vocabulari del curs.

GRAMÀTICA I VOCABULARI: a banda de tota la gramàtica apresa en anteriors nivells, verbs d’estat; comparatius i superlatius; adjectius i adverbis modificadors; adverbis de grau; verbs en passat simple i present perfect; verbs en present perfect simple i continu; verbs en passat perfet simple i continu; verbs frasals; articles; verbs acabats en –ing; substantius i adjectius; conjuncions de temps; substantius comptables i incomptables; formes de futur; preposicions de temps; pronoms reflexius; oracions de relatiu; preposicions; frases fetes; connectors; col•locacions; paraules amb múltiples significats; formació de paraules; lèxic de conversa diària; vocabulari relacionat amb els temes de la família, les costums i tradicions, el treball, l’educació, l’herència cultural, l’herència natural, els esports, la tecnologia, la música, l’art i l’entreteniment.

En aquests continguts s'inclouen, a més, elements culturals, en els que l'alumnat aprofundirà treballant de manera autònoma en grups col·laboratius.

A més d'aquest temari s'inclouran textos curts de lectura que el professorat indicarà durant el curs.