Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0902 - Llengua Espanyola (Llengua)

Curs 1 - Anual

Temari

Temari

TEMA 1. Accentuació

1.1.   Regles generals d'accentuació

1.2.   Els monosíl·labs

1.3.   Diftongs, triftongs i hiats

1.4.   Accentuació de paraules compostes

1.5.   L'accent diacrític d'interrogatius i exclamatius

1.6.   Altres qüestions: veus llatines, paraules d'altres llengües i majúscules

 

TEMA 2. Puntuació

2.1. La coma

2.2 El punt i coma

2.3. El punt

2.4. Els dos punts

2.5. Els punts suspensius

2.6. Els signes d'interrogació i exclamació

2.7. Les cometes

2.8. La ratlla

2.9. El guió

2.10. Els parèntesis i els claudàtors

 

TEMA 3. Normes ortotipogràfiques

3.1. L'ús de majúscules

3.2. Les abreviatures

3.3. Problemes d'unió i separació de paraules. Els casos de porque i conque

3.4. Les formes ahí, hay i ay

3.5. L'ús d'algunes grafies:

                3.5.1. G i j

                3.5.2. B i v

                3.5.3. ll e i. La iotització

3.6. Paraules d'escriptura dubtosa: homòfones, homònimes i parónimes

3.7. Alguns problemes de pronunciació

 

TEMA 4. Aspectes morfosintàctics

4.1 El gènere

4.2. El número

4.3. Els determinants

4.4. Els pronoms

4.5. El verb

4.6. L'adverbi

4.7. La preposició

4.8. La conjunció

 

TEMA 5. El discurs

5.1. El concepte de gènere textual o discursiu

5.2. Els modes d'organització del discurs: les tipologies textuals

5.3. El discurs oral. Característiques bàsiques

 

TEMA 6. El lèxic

6.1. Lexicologia i lexicografia

6.2 La formació de paraules: composició i derivació

6.3. Els cultismes inadequats

6.4. Les impropietats lèxiques

6.5. Algunes innovacions en el DRAE

 

TEMA 7. Qüestions d'estil

7.1. Les cacofonies

7.2. Les redundàncies

7.3. Els anacoluts

7.4. Anàlisi de textos traduïts