PU0931 - Estratègies de Publicitat i Relacions Públiques

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 

TEMA 1: EL PLANNER 

TEMA 2: LA ESTRATÈGIA DESDE EL BRIEFING

TEMA 3: EL INSIGHT A LA ESTRATÈGIA PUBLICITÀRIA. PRINCIPALS PASOS PER A ESCOLTAR I DIALOGAR AMB ELS USUSARIS

TEMA 4: DEFENSA DE CAMPANYA PUBLICITÀRIA

 

PROGRAMA PRÀCTIQUES:

► Pràctica 1: El planner.

► Pràctica 2: La investigació a la planificació estratègica i el brief

► Pràctica 3: Tècniques i recursos per a la creació de l´insight

► Pràctica 4: Elaboració i efensa d'una estratègia de comunicació publicitaria.