PU0906 - Documentació Informativa

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

MÒDUL I. Fonaments per a la formació documental.

Unitat 1. Alfabetització informacional (ALFIN). Informació i documentació. Conceptes bàsics

1.1. La societat de la informació, societat-xarxa

1.2. Alfabetització informacional (ALFIN): concepte, rellevància i reptes.

1.3. La documentació informativa.

1.4. El centre de documentació.

1.5. El procés d'informar-se.

1.6. El procés documental.

 

Unitat 2. Ètica de la informació: deontologia i perspectiva de qualitat des de la documentació informativa

2.1. Reptes documentals en la societat de la informació del segle XXI

2.2. Qualitat, ètica: responsabilitat 


Unitat 3. Estructura i presentació d'un treball científic. Recopilació i presentació de la informació

3.1. Com exposar el contingut: estructura.

3.2. Redacció del treball: llenguatge i estil.

3.3. Com realitzar una recerca bibliogràfica.

3.4. Com elaborar una bibliografia.

3.5. Gestors de referències bibliogràfiques.


MÒDUL II. Tècniques documentals aplicades a la publicitat.

Unitat 4. Internet: xarxa de xarxes

4.1. Recerca documental.

4.2. La sindicació de continguts.

4.3. Recerca en bases de dades.

4.4. Llibres i e-llibres.

4.5. Accés obert i repositoris. 
 

Unitat 5. Fonts d'informació especialitzada

5.1. Què són fonts d'informació?

5.2. Tipologia de fonts d'informació.

5.3. Bases de dades. Tipologia.

5.4. Bases de dades d'especial interès per als professionals de la comunicació.

5.5. Avaluació de recursos web.

5.6. Fonts especialitzades. Repertori.