EA0938 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1. Treball acadèmic: realització d'un assaig o treball pràctic sobre un tema relacionat amb els coneixements i competències adquirits en una o diverses de les assignatures cursades en el grau. L'assaig ha d'aprofundir en algun dels temes inclosos en dita o dites assignatures.

2. Defensa oral en anglès.