PE0946 - Muntatge i Postproducció d'Informació

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignatura combinarà sessions teoricopràctiques. La majoria es duran a terme a les aules multimèdia i/o sales d’edició i estaran centrades en la realització d’exercicis a partir d’imatges en brut i la resolució de problemes en l’edició de notícies. A aquest efecte, el professorat facilitarà imatges amb diferent qualitat i resolució (Prototips).

També es planificaran exercicis orientats a avaluar la rapidesa i l’agilitat en el muntatge i postproducció de continguts informatius (Resolució d'exercicis i problemes).

L’alumnat treballarà de forma individual i en grups.

Igualment, l'assignatura contarà amb un Seminari d'assistència obligatòria, el contingut del qual estarà directament relacionat amb el contingut del temari (Observació/execució de tasques i pràctiques).